Zajęcia przedszkolne

W naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z następujących zajęć:
W ramach podstawy programowej
- zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
- zajęcia plastyczno - techniczne
- zajęcia gimnastyczne
- zajęcia rytmiczne
- zajęcia z języka angielskiego

W przedszkolu na etacie zatrudniony jest również psycholog i logopeda, którzy wraz z wychowawcami grup realizują założenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Przedszkolowo.pl logo