Rada Rodziców

W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Zadania rady rodziców:
 • występuje do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, których wydatkowanie określa regulamin,
 • podejmuje uchwały w ramach swoich kompetencji.


Do kompetencji rady rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola


Z funduszu rady rodziców finansowane są wszystkie akcje i działania, które służą bezpośrednio dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola, tj.:
 • wyjścia i wycieczki,
 • upominki mikołajkowe,
 • prezenty gwiazdkowe,
 • teatrzyki,
 • uroczystości,
 • itp.

Przedszkolowo.pl logo