Dla Rodziców

W jedną środę co 2 miesiąc zapraszamy na prelekcje i spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą, lekarzem oraz nauczycielkami.

Informacje o godzinie i tematyce spotkań będą wywieszane na tablicy ogłoszeń każdej grupy, tablicy przy wejściu do przedszkola, a także na stronie www przedszkola.

***************Koncerty muzyczne oraz teatrzyki odbywają się w przedszkolu w każdym miesiącu (po jednym koncercie i jednym teatrzyku).

Szczegółowe informacje z datami i tytułami przedstawień/koncertów są wywieszane na tablicach ogłoszeń każdej grupy.
Przedszkolowo.pl logo